Scoala de vara 2013Neuropatia diabetica
si sistemul nervos central

ORGANIZATORI

Neurodiab - Societatea de Neuropatie Diabetică


PARTENERI

Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
Federatia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
Societatea de Neurologie din Romania
ASNER - Asociația Societatea de Neurofiziologie Electrodiagnostică din România
SSNN - Societatea de Studiu a Neuroprotectiei si a Neuroplasticitatii

Preşedinte:
Prof. Dr. Amorin Popa

Preşedinte de onoare:
Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru
Prof. Dr. Nicolae Hâncu

Vicepreşedinţi:
Conf. Dr. Ioan A. Vereşiu
Dr. Tudor D. Lupescu

Membru:
Dr. Alin Ştirban

Director știinţific:
Dr. Bogdan Florea

Secretar executiv:

 • Norina A. Gâvan

Consultant:

 • Teodora Cristescu

Comitetul știinţific:

 • Prof. Dr. Amorin Popa, Oradea
 • Conf. Dr. Ioan Vereşiu, Cluj-Napoca
 • Prof. Dr. Dafin Mureşanu, Cluj-Napoca
 • Conf. Dr. Romulus Timar, Timişoara
 • Prof. Dr. Doina Catrinoiu, Constanţa
 • Prof. Dr. Gabriela Radulian, București
 • Șef lucrări Dr. Raluca Popescu, Iași
 • Șef lucrări Dr. Eduard Catrina, București

Societatea de Neuropatie Diabetică are drept scop desfăşurarea de activităţi cu caracter medical, ştiinţific, de cercetare şi pregătire profesională în domeniul medical, de edificare, lărgire a bazei materiale ştiinţifice pentru dezvoltarea şi studiul neuropatiei diabetice în România, de promovare şi sprijinire a integrării României şi sub aspect medical în Uniunea Europeană, precum şi de furnizare de servicii medicale.

Misiunea Neurodiab

 • creşterea conştientizării problematicii neuropatiei diabetice;
 • educarea publicului şi a furnizorilor de servicii medicale;
 • sprijinirea pacienţilor prin crearea şi dezvoltarea unei platforme pentru informare, educare şi schimb de experienţe;
 • îndemnarea legislaţiei, a agenţiilor guvernamentale şi a furnizorilor de servicii medicale de a oferi acoperire adecvată, grijă şi tratament pacienţilor cu neuropatie diabetică;
 • încurajarea găsirii de resurse, a cercetării pentru înţelegerea cauzelor neuropatiei diabetice, dezvoltarea de terapii cât mai eficiente.

Lucrând împreună putem:

 • spori gradul de conştientizare în ceea ce priveşte neuropatia diabetică;
 • asigura furnizarea de asistenţă corespunzătoare;
 • promova dezvoltarea de terapii eficiente.